ترکیه

۳۰

مهر
۱۳۹۵
در پاییز به تابستان سفر کنید
Posted by: romair /950
  پاییز فرصتی ایده آل برای سفر کردن به مقاصد نزدیک و بهره بردن از آخرین نفس های خورشید گرم و دوست داشتنی است. در این فصل نه تنها از ازدحام جمعیت کاسته شده و شما امکان استفاده از فضای مطلوب در سواحل را خواهید داشت بلکه دمای هوا کاهش یافته و بهترین زمان برای […]