۰۷

مرداد
۱۳۹۵

۳۱

تیر
۱۳۹۵
پرواز موفقیت آمیز هواپیمای فوق صوت در استرالیا
Posted by: romair /1250
  با پرواز موفقیت‌آمیز هواپیمای مافوق صوت HIFIRE در جنوب استرالیا، رویای پرواز از لندن به سیدنی در کمتر از ۴ ساعت، یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شد. این پرواز آزمایشی به منظور بررسی ساختار طراحی هواپیماهای مافوق صوت و همچنین سیستم پیچیده کنترل آن‌ها انجام گرفت. صرف‌نظر از موفقیت این پرواز، جزئیات این […]